PRZYMIERZE W BIBLII

10 lutego 2024r. w domu oo. jezuitów w Białymstoku spotkali się członkowie WŻCh wraz z zaproszonymi gośćmi.

Głównym celem dnia skupienia było pogłębienie wiedzy związanej z Przymierzem Starego Testamentu. Temat o tyle ważny członkom WŻCH bo związany z naszą składaną uroczystą przysięgą zwaną Przymierzem.

Atmosfera w sali była ożywiona…być może to wpływ małego pomieszczenia, dużej ilości osób i radosnego śpiewu grupy muzycznej, a może uśmiechniętej Sylwii Szliserman – koordynatorki lokalnej, czuwającej nad całością, czy gości przybyłych z Hajnówki.

Spotkanie prowadził o. Aleksander Jacyniak.

Na pierwszej konferencji zapoznaliśmy się ze strukturą Przymierza w Starym Testamencie, z Przymierzem Pana Boga z Noem, Abrahamem i innymi prorokami z przebłyskiem wizji Nowego Przymierza na podstawie Księgi Izajasza.

Konferencje inspirowały nas do myślenia o działaniach Boga w naszym życiu, a szczególnie w chwilach przeżywanej próby, kiedy szliśmy „przez ciemną dolinę”. Zachęcały do porzucenia ziemskiej logiki, a przyjęcia Bożych wartości przez zaproszenie do zawierzenia Jemu i oddania swego życia w Jego rękach.

Był to dobry czas na: zawiązywanie relacji ( w przerwie była jedzona pizza ), na refleksję osobistą, modlitwę, pogłębienie wiedzy, możliwości wypowiedzenia się w grupach i otrzymanie wzajemnego wsparcia.

Mieliśmy powody do wyrażania wdzięczności Panu Bogu i uczyniliśmy to podczas Eucharystii, którą odprawili nasi jezuici o. Aleksander Jacyniak  i  o. Czesław Sobolewski.

     Białystok, 19 luty 2024 r.                                                              Redakcja WŻCh, Białystok