Rekolekcje Ignacjańskie 2023

Z TOBĄ JEST PAN dokądkolwiek pójdziesz

Tydzień 1

Poznaj mnie

Tydzień 2

Zatrzymaj się

Tydzień 3

Spotkajmy się

Tydzień 4

Pójdźmy razem