Kim Jesteśmy

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Białymstoku

Kim jesteśmy?
Co o sobie myślimy i mówimy? Jak działamy?

Jesteśmy wspólnotą świeckich chrześcijan. Grupą przyjaciół „w Panu”. Częścią światowego ruchu świeckich w kościele katolickim. Wspólnotą żywych charyzmatów. Staramy się żyć duchowością ignacjańską związaną nierozdzielnie z jezuitami.

Nasz styl życia, formacji i modlitwy czerpiemy z Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego Loyoli. Ignacjańskie doświadczenie Boga w ciszy, w milczeniu, na modlitwie osobistej stanowi istotę więzi, która nas łączy.

Modlimy się, medytujemy Pismo św., praktykujemy ignacjański rachunek sumienia, rozeznajemy wolę Boga i działamy, biorąc przykład z pasji apostolskiej świętych jezuitów i apostołów naszych czasów.

Spektrum naszych zaangażowań wyznacza tylko nasza wyobraźnia apostolska. Organizujemy sesje formacyjne, warsztaty i spotkania otwarte poświęcone poszukiwaniu sensu życia, komunikacji, relacjom, duchowości kobiety i mężczyzny, rozwojowi osobowemu i duchowemu coachingowi.

Przedmiotem naszego zainteresowania jest także szeroko pojęta kultura. Dbamy, aby wspomnianym wydarzeniom towarzyszyły występy artystów, prezentacje malarstwa, recitale i wystawy. Są one skierowane do młodzieży, studentów i dorosłych, także tych 55+.

Nie zamykamy się tylko w salach. Program Magis 2016 w Supraślu, będący częścią Światowych Dni Młodzieży w Polsce, jest tego przykładem. Pielgrzymujemy. Zwiedzamy. Interesujemy się historią, ekologią i pięknem miejsc ojczystych.

Wydarzeniem cyklicznie powtarzającym się i ważnym w kalendarzu duszpasterskim Archidiecezji Białostockiej są rekolekcje w życiu codziennym prowadzone we współpracy z jezuitami.

Proponujemy także inną formę wyciszenia się w postaci inicjatywy „Pustelni w mieście”. Ma ona formę dnia skupienia dla zabieganych, w milczeniu, w ciszy, z Pismem św., na modlitwie osobistej.

Można tam także skorzystać ze spotkań otwartych służących rozwojowi osobowemu i duchowemu w ramach spotkań pod hasłem „ABC duchowości”.

Przez te wydarzenia chcemy nieść wsparcie i pomoc w duchu, „kochać i służyć” (św. Ignacy Loyola).

Jesteś zainteresowany tym, co przeczytałeś? Czujesz, że coś cię pociąga? Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje ukazujące nasze umocowanie prawne, statuty, cele, środki. Podany jest adres (Dom jezuitów, ul. Południowa 31), telefon i mail. W zakładkach znajdziesz opisy wydarzeń i zdjęcia, świadectwa spisane i filmowe oraz nasz kalendarz.

Jeśli nie masz ochoty zagłębiać się w gąszcz materiałów, najzwyczajniej zadzwoń. Odpowiemy na wszystkie twoje pytania. ZAPRASZAMY!