Recenzje


- recenzja powieści „Ignacy Loyola. Sam i na piechotę” J. I. Tellechea Idigorasa

Wymagający, w pierwszej kolejności w stosunku do samego siebie, a jednocześnie usprawiedliwiający błędy innych.
Zapamiętano go jako człowieka niezwykle grzecznego i taktownego, absolutnego pana swego języka.
Choć suchy w sformułowaniach, stał się mistrzem dialogu interpersonalnego.

W 2014 roku ukazała się powieść biograficzna pt. ”Ignacy Loyola. Sam i na piechotę”,  napisana przez rodaka i imiennika Świętego, Jose Ignacio Tellechea Idigoras. Zainteresowałam się nią, kupiłam i  niemal połknęłam, tak bardzo mnie pochłonęła.

Książka jest dosyć gruba (568 stron), lecz napisana niewyszukanym, łatwym w odbiorze językiem. Wartka akcja oraz oryginalny sposób narracji wciąga w lekturę tak, że trudno się od niej oderwać. Nie jest to typowa biografia, ale powieść o pewnym Basku, który teraz jest znany jako WIELKI ŚWIĘTY  RZECZYWISTOŚCI.  Autor stara się ukazać, jak rodziła się i realizowała jego świętość.

Inigo (takie imię otrzymał na chrzcie bohater powieści) miał dwa krańcowo różne okresy w życiu. Poznajemy go przed nawróceniem, pełnego namiętności, ambicji ziemskich i żądnego przygód. W dalszej części obserwujemy, jak po przeżyciu nawrócenia w wieku 30 lat staje się człowiekiem bardzo pokornym, nasłuchującym woli Boga. Przemiana opisana jest w interesujący sposób, towarzyszą jej wydarzenia i przeżycia o różnych barwach.

W drugim okresie życia głównym celem Inigo staje się bezinteresowna służba „duszom”, tj. ludziom. Na początku nie zamierzał on zakładać zgromadzenia. Jedynie z kilkoma przyjaciółmi chciał pomagać ludziom w odnalezieniu drogi do Pana Boga. Dopiero w ostatniej części książki dowiadujemy się, jak doszło do założenia zakonu Jezuitów. Obserwujemy rodzenie się i szybki rozwój Zgromadzenia. Towarzystwo Jezusowe było żarliwą odpowiedzią Ignacego na miłość Bożą. Pomagało Kościołowi mierzyć się z licznymi zagrożeniami. Chociaż święty widział wiele wad wśród duchowieństwa, nigdy nie uczynił najmniejszego gestu przeciwko Kościołowi. Jedyne co robił, to swoim życiem dawał przykład, jacy powinni być słudzy Boży.

Śledząc losy Ignacego, widzimy jego rosnący autorytet a jednocześnie skromność. Górował nad otoczeniem, które już za życia uważało go za świętego - był jak duchowy olbrzym. Wymagający, w pierwszej kolejności w stosunku do samego siebie, a jednocześnie usprawiedliwiający błędy innych. Zapamiętano go jako człowieka niezwykle grzecznego i taktownego, absolutnego pana swego języka. Choć suchy w sformułowaniach, stał się mistrzem dialogu interpersonalnego. Odzwierciedleniem jego języka i metody prowadzenia dusz do Boga są „Ćwiczenia Duchowne”, według których nadal prowadzone są rekolekcje ignacjańskie.

Ignacy jest pociągającym bohaterem. Z jego życia można odczytać wiele wskazań, jak zostać świętym. Jednym z nich jest maksyma, którą stosował: „Pracuj i dokładaj ludzkich starań, jakby wszystko zależało od ciebie; ufaj Bogu, jakby owe ludzkie środki nie miały żadnego znaczenia.” Czytając książkę, nie można oprzeć się chęci naśladowania Świętego w różnych aspektach życia. Zafascynowała mnie jego ufność w Opatrzność Bożą. Cenny jest również  przykład,  jak - będąc cholerykiem - osiągnąć panowanie nad namiętnościami. Sądzę, że bohater może zainspirować wiele osób do pracy nad sobą.  

Zamierzam wracać do lektury powieści, bo wiele jest w niej praktycznej mądrości życiowej. Po prześledzeniu drogi do świętości Ignacego nie można uniknąć stawiania sobie pytań: Jakie ja stawiam sobie wymagania? Czy pokonuję gnuśność i lenistwo? Jak odpowiadam na wielką miłość Boga do mnie? Czy jestem Jego świadkiem w swoim środowisku, choćby w pozornie małych rzeczach?

Lektura tej książki wzbudziła we mnie nie tylko podziw dla św. Ignacego, lecz również pomogła mi lepiej zrozumieć duchowość Jezuitów. Teraz wiem, na czym się opierają ich ogromne dokonania. Jednocześnie jaśniej odczytałam motywację papieża Franciszka – jezuity do skromnego życia oraz Jego zalecenia, aby Kościół był ubogi i dla ubogich.

Uważam, że powieść mogą przeczytać zarówno ci, którzy znają biografię św. Ignacego z innych źródeł, a także ci, którzy niewiele o nim słyszeli i chcieliby poznać go lepiej. Moim zdaniem można ją także polecić młodzieży. Jest pełna przygód i nie pozwala się nudzić,  a może zachęcić do rzeczy pożytecznych.

Autor - Jose Ignacio Tellechea Idigoras (1928-2008) - hiszpański duchowny, historyk i teolog z Kraju Basków.

Janina Kendra

NIEKTÓRE PUBLIKACJE O ŚW. IGNACYM LOYOLI,
JEZUITACH I DUCHOWOWŚCI IGNACJAŃSKIEJ

IGNACY LOYOLA. SAM I NA PIECHOTĘ

Książka Ignacy Loyola, sam i na piechotę została uznana za jedną z najbardziej wartościowych biografii tego niezwykłego człowieka i założyciela Towarzystwa Jezusowego. Autor opisuje Ignacego jako człowieka z krwi i kości, cierpliwego i wyrozumiałego psychologa oraz przewodnika dusz. Nazywa go Don Kichotem "w boskim stylu", ponieważ całe swoje życie poświęcił walce o ideały.

OPOWIEŚĆ PIELGRZYMA. Autobiografia

To historia życia, którą św. Ignacy podyktował ojcu Ludwikowi Gonsalvesowi da Camara, przynaglany przez towarzyszy i synów duchowych. Pozwala nam spojrzeć w głębię jego osobowości, dojrzeć i wczuć się w tajemnicę jego świętości.

JA, IGNACY LOYOLA

Nie jest to typowa hagiografia, ale powieść, której bohaterem i narratorem jest sam Loyola. Przenosi nas ona w fascynującą atmosferę czasów odrodzenia i przybliża miejsca i postacie związane z tworzeniem się największego zakonu na świecie. Bogactwo szczegółów biograficznych i żywa narracja czynią tę lekturę zarówno wartościową jak i przyjemną.

FRANCISZEK, IGNACY I NAŚLADOWANIE JEZUSA

Porównanie teologiczne i psychologiczne Prezentowana książka to interesujące studium psychologiczno-teologiczne dwóch wielkich postaci Kościoła, św. Franciszka z Asyżu i św. Ignacego Loyoli. Ukazuje zdumiewające podobieństwa występujące w duchowych biografiach oraz pouczeniach tych zakonodawców, żyjących w odmiennych epokach i miejscach.

IGNACY LOYOLA A DUCHOWOŚĆ WSCHODU

Ojciec Thomáš Špidlik SJ proponuje odczytanie Ćwiczeń Duchowych w świetle nauk wschodnich pustelników, ascetów, mistyków greckich, syryjskich, rosyjskich. Razem z Autorem wypada życzyć Czytelnikom owocnych przemyśleń w duchu chrześcijańskiego uniwersalizmu, koniecznych po spotkaniach Jana Pawła II z Kościołem prawosławnym.

ĆWICZENIA DUCHOWNE

Klasyczny tekst Ćwiczeń św. Ignacego, zatwierdzony przez wszystkich papieży od XVI wieku po dziś jako najlepszy sposób odprawiania rekolekcji. Książeczka służąca zarówno dającym rekolekcje jak i wszystkim, którzy już je odbyli i pragną podtrzymać w sobie ich owoce. Uzupełniona o dodatek zawierający informacje o jezuickich domach rekolekcyjnych.

 

ĆWICZENIA DUCHOWE

Ćwiczenia duchowe na każdy dzień to zbiór pojedynczych ćwiczeń ułożonych na podstawie tradycji świętego Ignacego Loyoli. Możesz je dostosować do własnego trybu życia i korzystać z nich w dowolny dla siebie sposób. Opakowanie zawiera: 56 kart z pojedynczymi, prostymi ćwiczeniami, podzielonymi na osiem kategorii; 4 karty ze wskazówkami, które pomogą Ci lepiej korzystać z pozostałych kart.

MAKSYMY ŚWIĘTEGO IGNACEGO

  1. Gabriel Hevenesi SJ wybrał fragmenty z Ćwiczeń duchownych, w których św. Ignacy opisał różne metody modlitwy i sposoby spotkania człowieka z Bogiem. Korzystał też z tekstu Konstytucji Towarzystwa Jezusowego, które opisują misję zakonu jezuitów w dziele ewangelizacji. Bogatym źródłem mądrości św. Ignacego jest też jego korespondencja z przedstawicielami różnych stanów.

HEROICZNE PRZYWÓDZTWO

Założone bez kapitału czy biznesplanu w roku 1540 Towarzystwo Jezusowe to jedna z najlepiej działających korporacji, jakie kiedykolwiek istniały. Od prawie 500 lat skutecznie zarządza siecią placówek misyjnych czy edukacyjnych. Jezuici zawdzięczają swój sukces stosowaniu czterech zasad: samoświadomości, pomysłowości, miłości i heroizmu oraz opracowaniu niepowtarzalnej metody kształtowania prawdziwych liderów.

PEREŁKI ŚW. IGNACEGO LOYOLI    CD

W czasach ideologicznego chaosu myśl św. Ignacego Loyoli może stanowić ważny punkt odniesienia w szukaniu sensu życia oraz ładu moralnego i duchowego, a przez to także ładu w sprawach rodzinnych, zawodowych, społecznych czy politycznych. I choć mądrościowe rady, uwagi i podpowiedzi Ojca Ignacego zostały sformułowane niemal pięć wieków temu - jak sami zobaczymy, słuchając "perełek" - nic nie straciły ze swej aktualności.

MĄDROŚĆ ŻYCIA WEDŁUG ŚW. IGNACEGO LOYOLI

  1. Dariusz Michalski zaprasza do osobistej refleksji nad wybranymi sentencjami św. Ignacego z Loyoli. Zawarta w nich praktyczna mądrość może pomóc przyjrzeć się sobie i dokonać szczerej konfrontacji z prawdą. Autor proponuje podjęcie modlitwy - dziesięciu medytacji biblijnych, aby mądrość Ignacego w pełni stała się naszą mądrością.

SKUPIENIE W SZKOLE ŚW. IGNACEGO

Wprowadzenie w życie duchowe

Św. Ignacy uczy postawy modlitwy i poświęcania Bogu czasu na wyłączność. Ale ma świadomość, że musimy też działać. Jak możemy doświadczać Boga we wszystkim, co robimy? Co znaczy być kontemplatywnym w działaniu? To pytania, na które znajdziemy odpowiedź w tych rozważaniach. Dostępne także w MP3.

DUCHOWOŚĆ JEZUITÓW W ZARYSIE

czyli 85 słów św. Ignacego Loyoli w tyluż ilustracjach piórkiem autorstwa Krzysztofa Mądla SJ. Autor wyjął z duchowej skarbnicy św. Ignacego tylko niewielką garść pereł, ale tak je składał, cyzelował, aby czytelnik sam dojrzał w nich kontury ducha.

LISTY WYBRANE

Święty Ignacy pozostawił po sobie kilka tysięcy listów. Znajdują się wśród nich uprzejmościowe liściki i krótkie instrukcje, listy kierowane do władców i innych znacznych osobistości, do pierwszych towarzyszy, do podwładnych i współbraci. Do tej pory w języku polskim ukazał się jedynie skromny wybór najważniejszych listów, stąd też znaczna część korespondencji zawartej w tym tomie trafia do polskiego czytelnika po raz pierwszy.

MAKSYMY ŚWIĘTEGO IGNACEGO

Niniejsze wydanie ukazało się w roku, kiedy jezuici na całym świecie obchodzili 200. rocznicę wskrzeszenia swojego zakonu. Niech Maksymy św. Ignacego staną się okazją do pogłębienia wiary i odkrycia duchowej mądrości Założyciela Towarzystwa Jezusowego.

JAK LEPIEJ SIĘ MODLIĆ

To pytanie zadaje sobie wiele osób, które chcą pogłębić relację z Bogiem i wejść na drogę duchowego rozwoju. Pomocą w znalezieniu na nie odpowiedzi mogą stać się uwagi zawarte w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli zwane Addycjami. To właśnie ich analizie poświęcone są zamieszczone w książce artykuły.

DROGA DUCHOWEGO UPORZĄDKOWANIA I MIŁOŚCI

Podstawowe pojęcia w duchowości ignacjańskiej

Należą do nich między innymi: praesupponendum (zasada życzliwości i zrozumienia), ordenar (porządkować), agere contra (działać przeciw), wewnętrzna wolność, bezstronność, sentir (czuć razem, współczuć) czy magis (więcej, bardziej).

ZNACZENIE REFLEKSJI W DUCHOWOŚCI IGNACJAŃSKIEJ

Teksty zawarte w tej książce pozwalają lepiej zrozumieć ignacjański rachunek sumienia - szczegółowy i ogólny. Jakie znaczenie dla tej modlitwy mają trzy wymiary ludzkiego życia: myśli, słowa i uczynki? Z jakich źródeł czerpał św. Ignacy?

PODSTAWY IGNACJAŃSKIEGO KIEROWNICTWA DUCHOWEGO

Zebrane tu artykuły dotyczą  kierownictwa duchowego, które św. Ignacy opisał w tak zwanych Adnotacjach, czyli "Uwagach wstępnych służących do zdobycia pewnego zrozumienia Ćwiczeń duchownych". Książka jest zwięzłym komentarzem do wszystkich dwudziestu uwag, ze szczególnym uwzględnieniem ich odniesienia do fundamentów kierownictwa duchowego praktykowanego i proponowanego przez Ojca Ignacego.

KIEROWNICTWO DUCHOWE WEDŁUG ŚW. IGNACEGO LOYOLI

Na podstawie zaleceń Świętego i na bazie Pisma świętego Autorzy wskazują najistotniejsze elementy kierownictwa duchowego. Wszystko zmierza ku temu, aby pomóc człowiekowi spotkać Boga, słuchać Go i podążać za Nim. Ważne w tym procesie jest również poznawanie siebie i swoich uczuć, relacje z drugim człowiekiem, a także rozeznawanie woli Bożej w celu podjęcia właściwej decyzji.

KWADRANS UWAŻNOŚCI. ĆWICZENIA DUCHOWE

Potrzebujesz zwolnić? Daj sobie kwadrans. Czas tylko dla siebie. Żeby się zatrzymać. Żeby odkryć prawdę o sobie. Żeby znaleźć to, czego pragniesz. 49 ćwiczeń na uważność to indywidualny program rozwoju osobistego i duchowego.

MODLITWA W SZKOLE ŚW. IGNACEGO LOYOLI

Ćwiczenia duchowe są cennym źródłem wiedzy o nas samych i drogą wiodącą prosto do samego Boga. Ojciec Krzysztof Osuch udziela szeregu zwięzłych i praktycznych wskazówek, które pomagają pogłębić relację z Bogiem. W ten sposób pokazuje, jak poruszać się na tym duchowym szlaku.

IGNACY LOYOLA   Żołnierz, grzesznik, święty. DVD

Doskonale opowiedziana historia dramatycznych i przełomowych momentów życia Ignacego Loyoli. Twórcy wykreowali trzymającą w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty opowieść o nadzwyczajnej przemianie wewnętrznej człowieka, idealnie oddając istotę „ignacjańskiego ducha”.

MĘKA I CHWAŁA  Żywa historia Jezuitów

Głównymi pretendentami do chwały są święci i błogosławieni reprezentujący ideały oraz misję Towarzystwa Jezusowego. Wśród nich znajdziemy wybitne postaci wyróżnione przez historię, mimo że nie doczekały się oficjalnego uznania w Kościele. Zaś do męki Towarzystwa przyczyniły się jego "czarne owce" głównie z powodu ludzkich słabości.

ŻYCIE DUCHOWE BEZ TRIKÓW I SKRÓTÓW

Wypróbowane metody, triki i skróty, inteligencja, naturalne zdolności i własna pomysłowość sprawdzają się w życiu zawodowym, społecznym czy politycznym. Nie są potrzebne jednak do tego, by rozwijać życie duchowe. Bo Jezus nie pyta, czy potrafisz, tylko czy chcesz...

PRZEWODNIK PO DYNAMICE ĆWICZEŃ DUCHOWYCH

Książka stanowi cenne wsparcie zarówno dla osób odpowiedzialnych za kierownictwo duchowe, jak i dla tych, którym zależy na wzroście duchowym i pogłębiając swoją relację z Chrystusem, weszli na drogę "Ćwiczeń" św. Ignacego. Pierwsi znajdą w niej precyzyjny opis dynamiki ignacjańskich rekolekcji, drugim pomoże ona lepiej zrozumieć to, co w czasie owych rekolekcji przeżyli i otworzyć się na nowe doświadczenia.

JEZUS

Co robić, gdy dopada nas lęk, rozpacz, strach, zniechęcenie, rozczarowanie? Jak pomimo przeciwności doświadczyć harmonii ze światem, ludźmi i z Bogiem?

W jaki sposób dobrze wyznaczyć sobie życiowy cel? Maciej Szczęsny, czerpiąc z duchowości ignacjańskiej, wskazuje na to jak mądrze reagować na wyzwania codzienności oraz podjąć walkę bez walki.

BOŻY WĘDROWIEC – ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA

Święci są niezawodni i wierni w przyjaźni. Dają nam przykład męstwa i odwagi, wytrwałej wiary, a nade wszystko ukochania Boga  całym sercem i ze wszystkich sił. Są wiarygodni, bo swoim życiem komentują słowa zawarte na kartach Ewangelii. Potrafią też zawstydzić, gdy oddalamy się od Bożych dróg. Kim był Stanisław Kostka, którego przykład wciąż pociąga rzesze młodych?

POGŁĘBIARKA. Dokop się do Sensu

Najbardziej zaawansowane narzędzie służące dobrej medytacji. Umożliwia lepsze zrozumienie siebie i swoich emocji. Efektem jej działania jest uporządkowanie myśli i działań. Przekazuje użytkownikowi parametry potrzebne do właściwego ustalenia życiowego celu. Pogłębia jego relację z Bogiem.

OJCIEC JÓZEF ANDRASZ SJ

Należy do grona tych spowiedników, którzy do świętości doprowadzili wielką rzeszę osób konsekrowanych i świeckich, sami zaś pozostali w cieniu. Wśród jego duchowych córek, poza św. Faustyną i bł. Anielą Salawą, można wymienić również Sługę Bożą Paulę Zofię Tajber i s. Kalikstę Piekarczyk. Książka zawiera modlitwę i litanię za wstawiennictwem ojca Józefa Andrasza, a także modlitwę do Boga Ojca Miłosiernego o wyniesienie kapłana do chwały ołtarzy.

 

CUDA ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

Św. Andrzej Bobola - patron Polski i potężny wspomożyciel. W książce znajduje się kilkadziesiąt świadectw łask i cudów, życiorys i opis kultu Świętego, modlitwy za jego wstawiennictwem oraz jedyna encyklika w historii Kościoła katolickiego w całości poświęcona jednemu świętemu.

PRZEMIANA W CHRYSTUSA