SŁUGA BOŻY O. PEDRO ARUPPE SJ

W Rzymie został oficjalnie otwarty proces beatyfikacyjny ojca Pedro Arrupe (1907-1991). Pochodził z Hiszpanii. Był 28 przełożonym generalnym jezuitów (1965-1983). Zmarł w Wiecznym Mieście po długiej chorobie.

Urodził się 14 listopada 1907 r. w Kraju Basków. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1927 r. po czterech latach studiów medycznych na uniwersytecie w Madrycie. Studia teologiczno-filozoficzne odbywał w Hiszpanii, Belgii oraz Holandii. Po święceniach kapłańskich w 1936 udał się do USA, gdzie podjął posługę duszpasterską wśród emigrantów. W 1938 jako misjonarz rozpoczął pracę w Japonii. Tam w 1941 roku, po ataku Japończyków na Pearl Harbor, został prewencyjnie aresztowany przez Amerykanów. Po wyjściu z aresztu objął funkcję przełożonego i mistrza nowicjatu na przedmieściach Hiroszimy, gdzie 6 sierpnia 1945 roku przeżył wybuch bomby atomowej. Mając doświadczenie medyczne, jako jeden z pierwszych, pospieszył z pomocą ofiarom.

„Kierując się uniwersalną wizją, przekonany o bogactwie różnorodności kulturowej, Ojciec Arrupe popierał inkulturację w jej misyjnej działalności przekazywania Dobrej Nowiny. Odpowiedział na wołanie uciekinierów, poprowadził całe Towarzystwo – jako wymóg posługi wiary – do zaangażowania się w walkę z niesprawiedliwością i niewiarą, zachęcał naszych wychowanków, aby byli „ludźmi dla innych”, krzewił pojednanie, ekumenizm oraz międzyreligijny dialog… Jednocześnie, na poziomie indywidualnym, traktował każdą osobę z wielkim szacunkiem, wysłuchując ją i obdarzając zaufaniem każdego jako wnoszącego niepowtarzalne dary Ducha dla całego Ciała. Tego rodzaju postawa stanowiła jeszcze jeden wyraz jego ufności pokładanej w Panu, którą dzień po dniu wspomagało ubóstwo i prostota jego codziennego życia. Do samego końca promieniował wielką dobrocią, jeszcze bardziej dojrzałą wtedy, gdy ze względu na chorobę wiedział, że jest całkowicie w rękach Boga” – napisał o nim obecny generał jezuitów, informując o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego o. Arrupe.

W 1995 r., trumnę ze zwłokami o. Arrupe przeniesiono do kościoła jezuitów Il Gesù w Rzymie, gdzie pochowany jest również św. Ignacy Loyola. W 2013 r. hołd o. Arrupe złożył przy jego grobie papież Franciszek.

Wiele inicjatyw, dzieł i instytucji nosi imię o. Arrupe. W Polsce jest patronem założonego i prowadzonego przez jezuitów Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców w Warszawie-Falenicy.

Opr. o. H. Droździel SJ

Białystok, 20.11.2018 r.