Rok Św. Alojzego Gonzagi SJ

W zakonie jezuitów rok 2018 jest Rokiem jubileuszowym św. Alojzego Gonzagi.  W czasie naszej pielgrzymki do Rzymu nawiedziliśmy jego grób znajdujący się w pięknym kościele pod wezwaniem św. Ignacego (Loyoli). Sam kościół jest częścią dawnego Kolegium Romanum, w którym nasz Święty studiował teologię z innymi wybitnymi jezuitami. Zmarł w pomieszczeniach przylegających do kościoła.

Święty Alojzy Gonzaga (Luigi Gonzaga, Mantowa, 9.03.1568 – Rzym, 21.06.1591), młody jezuita, student teologii jest obok św. Stanisława Kostki patronem młodzieży. Podobnie jak polski jezuita, zmarł w Rzymie krótko przed święceniami kapłańskimi w wieku zaledwie 23 lat, zaraziwszy się dżumą. Wracał pewnego dnia z posługi w szpitalu i zauważył leżącego chorego żebraka. Zaniósł go do przytułku-szpitala na swoich ramionach. Prawdopodobnie wtedy się zaraził. Zmarł krótko potem. W tym roku przypada 450 lat od jego narodzin, a 450 od śmierci św. Stanisława Kostki.

 „Obydwaj młodzi jezuici dają świadectwo o zaskakujących historiach takiego otwarcia się na Boga, które prowadziło do dokonania wyboru wbrew obowiązującej kulturze. Czując się powołanymi, aby dać z siebie wszystko, obydwaj wyrazili jednoznaczną wolę utożsamienia się z Panem, odpowiedzieli zdecydowanie i z entuzjazmem na powołanie i pokonali wiele poważnych przeszkód, jakie stanęły na ich drodze…” (z Listu Przełożonego generalnego jezuitów o. A. Sosa SJ, 6.3.2018)

Z miłości do Chrystusa i Jego Matki, Alojzy – najstarszy z rodzeństwa, obdarzony silną osobowością, zrzekł się świetnej kariery, która czekała na niego z racji zdolności i pochodzenia. Gonzagowie należeli bowiem do najwybitniejszych rodzin arystokratycznych ówczesnych Włoch. Wstąpił do jezuitów mając za sobą doświadczenie pobytu na dworach włoskich i cesarza Fryderyka II. Wielki wpływ wywarły na niego „Ćwiczenia Duchowe” i pisma św. Piotra Kanizego. Pojmował życie zakonne jako inspirujący i osobisty wybór oddania życia dla innych.

W roku 1726 był kanonizowany przez papieża Benedykt XIII razem z św. Stanisławem Kostką. Ten sam papież ogłosił w 1729 św. Alojzego patronem młodzieży, szczególnie młodzieży studiującej, a papież Pius XI w 1926 roku ogłosił św. Alojzego patronem młodzieży katolickiej.

Szczególnym nabożeństwem do świętych Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi wyróżniał się św. Robert Bellarmin, który znał obu młodych jezuitów. Jego relikwie spoczywają także w kościele św. Ignacego w Rzymie.

„Dla nas samych, skierowanie spojrzenia na tych dwóch młodych jezuitów, ogłoszonych świętymi przez Kościół w 1726 roku, oznacza powrót do radykalnego poświęcenia życia Jezusowi Chrystusowi i sprawie Ewangelii oraz pogłębienie integracji naszego życia i misji. Zakłada to również wzrastanie w wewnętrznej wolności w taki sposób, byśmy z rozeznawania – osobistego i wspólnotowego – mogli uczynić codzienny sposób postępowania w naszej służbie misji Chrystusa w dzisiejszych czasach” (z Listu Przełożonego generalnego jezuitów o. A. Sosa SJ, 6.3.2018).*

 

WŻCH35Białystok

Białystok, 14.05.2018 r.

*Obszerne fragmenty listu oraz modlitwa Jana Pawła II znajdują się w zakładce „NaSI Jezuici” pod hasłem: Jubileusz św. Alojzego Gonzagi