ODPUST ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI W WASILKOWIE

Już po raz trzeci jezuicka parafia w Wasilkowie celebrowała uroczystość swego świętego Patrona – Stanisława Kostki. W tym roku miała ona szczególny charakter. Dwa tygodnie wcześniej dokonała się zmiana proboszcza parafii, którą objął ojciec Aleksander Jacyniak SJ.

Ojciec Aleksander przeszedł do Białegostoku ze Świętej Lipki, gdzie był superiorem wspólnoty jezuickiej i kustoszem Sanktuarium NMP Patronki Jedności Chrześcijan. Maryjny wątek w życiu nowego proboszcza oraz związek ze św. Stanisławem Kostką jest bardzo mocny. Urodzony w Świętej Lipce, w swoim zakonnym życiu był przełożonym i kustoszem sanktuariów: w Kaliszu (Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego) oraz Sanktuarium MB Łaskawej w Warszawie. Był odpowiedzialny za ustanowienie Sanktuarium MB Trybunalskiej sanktuarium patronalnym parlamentarzystów i sędziów polskich. Jak sam stwierdził w homilii, święty Stanisław Kostka zawsze towarzyszył mu w życiu i formacji zakonnej. W dalszej części homilii o. Aleksander wskazał na szczególną więź Patrona Parafii z Panem Bogiem oraz pragnienie, by szukać i pełnić wolę Bożą zawartą w słowach „Do większych rzeczy jestem stworzony”.

Z nowym proboszczem Mszę św. koncelebrował o. Henryk Droździel SJ, aktualnie rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, pierwszy jezuita na stałe mieszkający i posługujący w naszej Archidiecezji (2016 – 2019), odpowiedzialny także za obecność jezuitów w Wasilkowie. Oprawę muzyczną, na bardzo wysokim poziomie, zapewnił chór złożony z członków i przyjaciół parafii, a w oprawę liturgiczną zaangażowali się parafianie.

Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który stanowiły przysmaki przyniesione przez jezuitów, członków WŻCh i parafian. Były także atrakcje dla dzieci w postaci konkursów i zawodów na wolnym powietrzu. W przedsionku kaplicy można było wybrać sobie jakąś pamiątkę, m.in. obrazek Patrona Parafii i św. Ignacego Loyoli – założyciela Zakonu Jezuitów oraz wpisać się do Kroniki Parafialnej. Pogoda dopisała.

Na zakończenie nowy proboszcz podziękował wszystkim za obecność i zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Wszyscy mamy nadzieję, że z czasem uroczystość św. Stanisława Kostki stanie się ważnym punktem na mapie duszpasterskiej parafii i w życiu jej członków.

Białystok, 22 IX 2022 r. Redakcja, Białostocka Wżch Magnificat