NAJŚWIĘTSZE IMIĘ JEZUS

Imię Jezus, etymologicznie hebrajskie, znaczy: zbawca. Jest synonimem posłannictwa, z którym Syn Boży przyszedł na świat. Pod tym też imieniem Słowo Wcielone odbiera największą cześć.

Św. Ignacy Loyola SJ (+1556) posiadał wielkie nabożeństwo do Imienia Jezus. Znał też opowieść o męczenniku, św. Ignacym Antiocheńskim, o którym mówi się, że po śmierci na jego sercu odkryto wyryte Imię Pana. Zachwycony tą opowieścią postanowił zmienić własne imię Inigo na Ignacy. Zakładając zakon jezuitów nadał mu imię Towarzystwo Jezusowe. Nazwę tę odradzano świętemu Ignacemu, on jednak z wielkim przekonaniem argumentował, że Towarzystwo Jezusowe powstało z woli Naszego Pana, dlatego powinno nosić Jego Imię.

W 1539 r. papież Paweł III zatwierdził ustnie pierwszą wersję Formuły Instytutu Towarzystwa Jezusowego, a św. Ignacy umieścił w herbie założonego przez siebie zakonu jezuitów monogram imienia Jezus – IHS. Monogram ten cieszył się wielką popularnością, a jezuici dodali nad „H” krzyż i monogram stał się herbem Towarzystwa Jezusowego.

W 1564 r. papież Pius IV (+1565) zatwierdził Bractwo Najświętszego Imienia Bożego i Imienia Jezus, które przekształciło się w istniejące do dzisiaj -Towarzystwo Świętego Imienia Jezus.

Jezuici zostali powołani do rozpowszechniania imienia Jezus. Wybrali, więc święto obrzezania Pańskiego i nadania imienia, jako swoje święto tytularne. Grawerunek z roku 1607 ukazuje monogram Świętego Imienia, „IHS”, w zestawieniu ze sceną obrzezania. Od czasu św. Piusa X (1903-1914), aż do reformy kalendarza liturgicznego przez Pawła VI w roku 1970, święto Najświętszego Imienia Jezus było obchodzone w niedzielę, po wspomnieniu obrzezania Pańskiego lub 2 stycznia. Jezuici obchodzili je w połączeniu z Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W obecnym mszale rzymskim pozostała Msza św. wotywna z okazji wspomnienia Najświętszego Imienia Jezus. W roku 2002 wraz z trzecim wydaniem obecnego Mszału Rzymskiego Jan Paweł II przywrócił to święto do powszechnego kalendarza, jako dowolne wspomnienie. Przypada ono 3 stycznia.

Już samo wymawianie tego imienia może być modlitwą.

Pan Jezus o swoim imieniu mówił: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna”.

W Kościele istnieje tradycja odmawiania Litanii do Najświętszego Imienia Jezus, a także Różaniec (Koronka) Najświętszego Imienia Jezus

Więcej szczegółów na: http://www.laskawa.pl/imieJezus

opr.  Leonardo

 

Różaniec (Koronka) Najświętszego Imienia Jezus

Odmawia się na zwykłym różańcu. Rozważamy kolejne tajemnice odmawiając na dużych paciorkach: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo. Na małych paciorkach: Jezu, Synu Boga Żywego – zmiłuj się nad nami. Kończymy dziesiątek różańca modlitwą Chwała Ojcu…

Tajemnice radosne

 1. Dzieciątko Boże otrzymuje imię Jezus
 2. Jezus przyjmuje hołd uczonych
 3. Jezus przyjmuje chrzest w Jordanie
 4. Jezus odsłania blask swego bóstwa na górze Tabor
 5. Jezus triumfalnie wkracza do Jerozolimy

Tajemnice bolesne

 1. Jezus pojmany w Ogrójcu
 2. Jezus ubiczowany
 3. Jezus cierniem ukoronowany
 4. Jezus dźwiga krzyż na Kalwarię
 5. Jezus umiera na krzyżu

Tajemnice chwalebne

 1. Jezus zmartwychwstaje
 2. Jezus wstępuje do nieba
 3. Jezus zsyła Ducha Świętego
 4. Jezus przyjmuje Maryję do nieba
 5. Jezus koronuje Maryję w niebie