DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W REKOLEKCJACH?

Świadectwo z rekolekcji ignacjańskich w życiu codziennym Lidki i Andrzeja.