BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POLITYKA

Polityka nie jest czymś obcym chrześcijaninowi. Jest to bardzo ważne pole działania dla wszystkich chrześcijan, a zwłaszcza świeckich. Powinni oni w nią się angażować i modlić się w intencji polityków, aby spełnili dobrze swoje powołanie.

Błogosławiony polityk, który wie czym jest polityka i ma głęboką świadomość swej roli.

Błogosławiony polityk, którego osoba jest przykładem wiarygodności.

Błogosławiony polityk, który wie czym jest polityka i ma głęboką świadomość swej roli.

Błogosławiony polityk, którego osoba jest przykładem wiarygodności.

Błogosławiony polityk, który angażuje się w pomnażanie dobra wspólnego, a nie dba tylko o własne interesy.

Błogosławiony polityk, który jest zawsze wierny swoim słowom i przekonaniom.

Błogosławiony polityk, który urzeczywistnia jedność w oparciu o nauczanie i przykład Jezusa i jej broni.

Błogosławiony polityk, który działa na rzecz radykalnego przylgnięcia do prawdy, jak ją ukazuje Ewangelia.

Błogosławiony polityk, który potrafi słuchać Boga i ludzi.

Błogosławiony polityk, który nie boi się prawdy.

„Błogosławieństwa” te pochodzą z przemówienia wietnamskiego kardynała Nguyen Van Thuana, niezłomnego świadka chrześ­cijańskiej wiary, zmarłego w 2002 roku. Fragment swego wystąpienia w Padwie, zatytułowanego „Il contagio della carita” (Zarażanie miłością) poświęcił on, „jako duszpasterz”, wizerunkowi polityka w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II (Gaudium et spes) i wypowiedzi Jana Pawła II o nauce społecznej Kościoła. Zdaniem Kardynała najcenniejszym wkładem, jaki możemy wnieść na rzecz szerzenia pokoju i sprawiedliwości, jest ostatecznie miłość, która przebacza i dąży do pojednania. 

Papież Franciszek przypomniał „Błogosławieństwa” w Orędziu na Świato­­wy Dzień Pokoju w 2019 r. Warto zapoznać się z całym papieskim przesłaniem.

                                                                                                                                                                                   Tłumaczenie z j. włoskiego i opracowanie

                                                                                                                                                                                           Leonardo, Białystok, 26.3.2019

                                                                                                                                                                                                                                                             François Xavier Nguyễn Văn Thuận (1928-2002). Sługa Boży. Arcybiskup Ho Chi Minh w Wietnamie. W 1975 został uwięziony przez władze komunistyczne. Przebywał w więzieniu bez procesu i wyroku 13 lat, w tym 9 lat w odosobnieniu za to, że nie wyparł się swojej wiary. Został zwolniony w 1988, a następnie wydalony z kraju. W marcu 2000 głosił rekolekcje wielkopostne dla papieża i Kurii Rzymskiej. Od 2001 roku kardynał. Zmarł we wrześniu 2002 i został pochowany w Rzymie. Od 2017 roku trwa jego proces beatyfikacyjny. W polskim tłumaczeniu są dostępne trzy książki kard. Van Thun, wszystkie mówią o ewangelicznej nadziei.