Życzenia na Dzień Kapłański

Drodzy Kapłani!

Bóg obdarzył nas wielką łaską stawiając Was na naszej drodze. Dziękujemy, że jesteście z nami i dla nas. W tym wyjątkowym dniu, słowami jednego z Was, prosimy za Wami:

„Obdarz Ich, Panie, swymi łaskami

I na kapłańskiej, niełatwej drodze

Błogosław Panie Ich pracy co dzień.”

ks. Jan Twardowski

Szczęść Boże!

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego Magnificat