Wszystkich Świętych Jezuitów

W pierwszy dzień listopada przypada wielka ogólnokościelna uroczystość Wszystkich Świętych. Również w tym miesiącu, a dokładnie 5 listopada każdego roku, jezuici we własnych wspólnotach zakonnych, świętują tę uroczystość wspominając błogosławionych i świętych Towarzystwa Jezusowego.

Oficjalnie ogłoszonych świętych i błogosławionych jezuitów na świecie jest ponad dwustu, w tym 52 świętych (z tego ponad trzydziestu męczenników).

W aktualnie trwających procesach beatyfikacyjnych jest kilkunastu jezuitów z Polski, ofiar II Wojny Światowej. Stwierdzenie heroiczności cnót kolejnych kilkudziesięciu jezuitów z całego świata można by zacząć natychmiast. Świętość rzesz innych pozostanie znana Panu Bogu i wspólnotom, którym posługiwali.

Poniżej znajduje się aktualna lista bardziej znanych świętych jezuitów ułożona w postaci litanii ukazująca ich nazwiska i imiona, miejsce oraz charakter ich posługi, czyli różnorodność dróg do świętości. Jest to poszerzona wersja litanii, którą odmawiali jezuici uwięzieni w obozie koncentracyjnym w Dachau.

       6.11. 2017

opr. Leonardo