Wielkanocne życzenia

Wielkanoc to czas radości i nadziei, czas dziękczynienia Bogu za Jego miłość i łaskę.
Niech radość ze Zmartwychwstania naszego Pana napełnia Wasze serca wiarą i nadzieją.
Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam każdego dnia i niech słowo „Alleluja” brzmi w Waszych duszach jak pieśń dziękczynienia.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego „Magnificat”