REFLEKSJA NAD REKOLEKCJAMI W ŻYCIU CODZIENNYM

Od dnia 8 maja do 5 czerwca 2022 r. poprowadziliśmy po raz kolejny jako białostocka WŻCh przy współpracy z ojcami Jezuitami, Rekolekcje Ignacjańskie w życiu codziennym. Nosiły one tytuł: „Jak żyć, czyli szukać i znajdować Boga we wszystkim”. Rozeznane hasło tych rekolekcji i ich treść opracowała wcześniej trójmiejska WŻCh, która nam je udostępniła i za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni.

Rekolekcje w życiu codziennym w Białymstoku odbywały się w tymczasowej kaplicy pw. św. Stanisława Kostki w Wasilkowie. Były to niedzielne Msze św. i konferencje tematyczne związane z treściami wprowadzającymi rekolektanta w dany tydzień rekolekcyjny. Każdy tydzień rekolekcji miał przewodnią myśl prowadzącą ku spotkaniu z Miłującym Bogiem.

W pierwszym tygodniu spotykaliśmy się z Panem Bogiem, który nas wytrwale i cierpliwie szuka, ale i my Go szukamy i pragniemy. W następnym tygodniu Bóg dawał nam się zobaczyć, poznawać. A w trzecim tygodniu rekolekcji zapraszał nas do wypłynięcia na „głębię naszych serc”. W ostatnim tygodniu doświadczaliśmy wezwania Pana Boga do trwania w relacji z Nim w naszej codzienności. Treści rekolekcji były niezwykle bogate i inspirujące do odkrywania na nowo siebie samego, Boga kochającego i obecnego w naszej rzeczywistości.

Podczas rekolekcji bardzo nas cieszyło to, że tak wiele osób pragnie przejść i doświadczyć spotkania z Bogiem w modlitwie, w codziennej medytacji. Doświadczać Bożej Miłości, troski, obecności i w Słowie, i codziennych ludzkich pracach, spotkaniach z innymi ludźmi, w pięknie stworzonego świata, w relacjach ludzkich.

Jest dla nas radością, że my – jako wspólnota, możemy być narzędziem w rękach Boga, możemy służyć Mu i ludziom we wzajemnym spotykaniu się.

Białystok, 24 VI 2022, Danuta Djakonow (Animator Formacji Białostockiej WŻCH)