Przymierze we wspólnocie

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Białymstoku jest jedną z najstarszych wspólnot w Polsce i jedną z najbardziej dynamicznych. Świadczy o tym nie tylko liczba osób dołączających do wspólnoty, ale także ilość osób, w tym przypadku, uznających duchowość WŻCh za osobiste powołanie. Osoby wyrażają to przekonanie poprzez złożenie tzw. Przymierza. Przynależność do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, opartej na duchowości ignacjańskiej i współpracy z jezuitami, zakłada bowiem osobiste powołanie (czasem powołanie w powołaniu). Kandydat jest stopniowo wprowadzany w styl życia wspólnoty, jej charyzmat i misję i ma czas rozeznać swoje powołanie do WŻCH, dając jednocześnie możliwość innym członkom na głębsze poznanie. Wraz z podjęciem decyzji o pozostaniu w WŻCH, potwierdzonej przez wspólnotę, podejmuje on czasowe Przymierze i z pomocą wspólnoty rozwija życie zgodne z celem i duchem WŻCH. Po upływie odpowiedniego czasu (określony w dokumentach) następuje podjęcie Przymierza na stałe. Przymierze, będące formą przyrzeczenia, a nie ślubów, pozwala osobie skoncentrować wszystkie siły na realizacji celu swego życia w relacji do Boga, który wg. św. Ignacego, określają trzy słowa: kochać, czcić i służyć.

 

Rzadko się zdarza, aby cała wspólnota składała Przymierze. Takie niezwykłe wydarzenie miało miejsce 7 kwietnia 2024 r. w Białymstoku, gdzie członkowie całej wspólnoty podstawowej „Magis” złożyli Przymierze czasowe, odnowili je lub złożyli Przymierze stałe. W sumie na Mszy św. o godz.11,00 w Niedzielę Miłosierdzia, w jezuickiej parafii w Wasilkowie koło Białegostoku, przymierze w różnych formach złożyło 10 osób.

Był to dzień, który głęboko wpisał się w nasze serca. Czułyśmy się jak oblubienice oczekujące zaślubin z Oblubieńcem, które wzięły swoje róże i wyszły Mu na spotkanie.

                                   

                                                                                Wspólnota MAGIS, 2024r.