POWOŁANI DO POSŁUGI LEKTORA

Dnia 4 czerwca 2022r. w kościele św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku ks. bp Henryk Ciereszko pobłogosławił przygotowane wcześniej osoby do posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Każdej osobie w sposób uroczysty nałożono specjalny krzyż oraz wręczono legitymację lektora. Z naszej wspólnoty tę misję otrzymała Marzena Zubrycka (Kefas) i Teresa Siwicka (Magis). Przeszły one roczny kurs składający się z wykładów i zajęć praktycznych dotyczących m.in. biblii, liturgii, dykcji i formacji wewnętrznej.

Według liturgii ustanowienia lektorów, na mocy „szczególnego urzędu”, mają we wspólnocie ludu Bożego pomagać w głoszeniu wiary, która ma swoje korzenie w słowie Bożym, czytać słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, wychowywać w wierze dzieci i dorosłych, przygotowując ich do godnego przyjęcia sakramentów, głosić orędzie zbawienia ludziom, którzy go jeszcze nie znają. Posłuszni Duchowi Świętemu powinni sami przyjmować i pilnie rozważać przekazywane słowo Boże oraz znajdować w nim radość i moc, codziennym życiem głosząc Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. W modlitwie ustanowienia biskup prosi Boga o Jego błogosławieństwo w posłudze lektorów, aby nieustannie rozważając słowo Boże, „zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom”.

Modlitwa lektora:

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.

BIAŁYSTOK, 06.06.2022 r REDAKCJA, WŻCH Magnificat.