Papież na zakończenie 2022 i początek 2023 roku: Wszystko należy do miłości

Godziny dzielą nas od zakończenia rok kalendarzowego 2022. Był to rok pełen wyzwań, naznaczyły go wydarzenia powodujące w sercach wielu osób niepewność, a nawet lęk i wcale nie rzadko cierpienie. Do tego dodajmy toczące się wojny i widmo ich eskalacji. Wielu ekspertów w najbliższych dniach będzie się starało odpowiedzieć na pytanie, czy 2023 rok będzie rokiem lepszym, czy gorszym od minionego.

Papieża Franciszka nie interesują przepowiednie. Spełnia zadnie, które powierzył Jezus Chrystus Piotrowi i Jego następcom, umacnia nas. Czyni to między innymi poprzez List Apostolski „Totum amoris est” (Wszystko należy do miłości) opublikowany dnia 28 grudnia 2022 roku w 400 rocznicę śmierci św. Franciszka Salezego biskupa i doktora Kościoła (1567-1622). Święty Jan Paweł II nazywał go Doktorem Bożej Miłości. Ten święty biskup, pasterz kościoła genewskiego, wnikliwy teolog, kierownik duchowy, pisarz, współzałożyciel rodziny zakonnej, promieniujący wewnętrzną radością i pokojem, był inspiracją dla wielu mężczyzn i kobiet żyjących w trudnych i zmieniających się czasach przełomu XVI i XVII wieku. Dla współczesnych św. Franciszek Salezy jest znany najbardziej jako autor dziełka „Wprowadzenie do życia pobożnego” (1609) oraz „Traktatu o miłości Bożej” (1616).

Papież Franciszek, przywołując postać Franciszka Salezego, wskazuje na to, co z jego życia i nauczania możemy i powinniśmy zaczerpnąć dla siebie. Moim zdaniem jest to Jego prezent noworoczny dla świata. List jest stosunkowo krótki, nie będę go więc streszczał. Sam tytuł mówi za siebie. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z tą inspirującą wypowiedzią Papieża. W tłumaczeniu na język polski jest ona dostępna na watykańskiej stronie internetowej* oraz w wielu innych miejscach w Internecie. Ci, którzy mają zaprenumerowany biuletyn internetowy Vatican News otrzymali go w dniu publikacji jako załącznik. Po lekturze warto odnowić albo sięgnąć po raz pierwszy po publikacje autorstwa Franciszka Salezego.
W historii życia Franciszka Salezego, a wierzę, że także w jego nauczaniu jest obecny wątek jezuicki. Przede wszystkim pobierał naukę w jezuickich szkołach m.in. w paryskim Collège de Clermont. W czasie studiów na Sorbonie jego kierownikiem duchowym był jezuita Antonio Possevino (1533-1611, jezuita, pisarz, wielokrotny wysłannik papieski). Inny jezuita Jan Fourier namówił Franciszka Salezego do opracowania listów wysyłanych do Ludwiki de Charmoisy otwierając drogę do wydania na tej podstawie „Wprowadzenia do życia pobożnego”. Gdy się dobrze przyjrzymy wiele z idei świętego Franciszka Salezego, przede wszystkim dotyczących podejścia do drugiej osoby, do dialogu duchowego, do szukania i znajdowania Boga w życiu codziennym, a także sposób kontemplacji miłości Bożej odsyła do Ćwiczeń duchowych. Franciszek Salezy był człowiekiem modlitwy i działania w duchu ignacjańskiego „kochać i służyć”.

Franciszek Salezy został beatyfikowany 8 grudnia 1661 przez papieża Aleksandra VII, który następnie kanonizował go w 1665. Piusa IX w 1877 uznał go za doktora Kościoła, a Pius XI w 1923 za patron dziennikarzy i pracy katolickiej.
Ciało św. Franciszka Salezego zostało przeniesione do Annecy w roku 1624, ale serce spoczywa w relikwiarzu przechowywanym w klasztorze sióstr wizytek w Treviso (Włochy). Ponieważ jakiś czas temu na ścianie szklanego relikwiarza pojawiła się para wodna, zarządzono przeprowadzenie badań, z których wynika, że jest ono w stanie nienaruszonym do dziś.
„To, co odsłoniło się w życiu świętego Biskupa Annecy, jest po raz kolejny powierzone każdemu z nas – pisze papież na zakończenie. – Niech czterechsetna rocznica jego narodzin dla nieba, pomoże nam pobożnie go wspominać; i za jego wstawiennictwem, niech Pan udzieli obfitych darów Ducha na pielgrzymowanie świętego wiernego Ludu Bożego”.

*https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/20221228-totum-amoris-est.html

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter
Email