OJCIEC WSPÓŁCZESNEJ ASTROFIZYKI

W tym roku przypada 200 rocznica urodzin włoskiego jezuity ojca Angelo Secchi SJ astronoma, meteorologa, archeologa i geodety (ur. 28.6.1818, Reggio Emilia, zm. 26.2.1878, Rzym).Wsławił się zastosowaniem spektometrii w badaniach astronomicznych.

Jako dyrektor Obserwatorium Watykańskiego przy Collegio Romana (Rzym) uczynił z niego pierwsze w Europie obserwatorium astrofizyczne. Jako pierwszy badał za pomocą rozwijającej się dopiero spektroskopii skład fizyczny ciał niebieskich ze względu na ich tym widmowy. Oprócz tego badał  plamy słoneczne,  protuberancje, zjawisko korony słonecznej,  podwójne gwiazdy,  prognozowanie pogody i magnetyzm ziemski.  Pozostawił po sobie 4000 zbadanych gwiazd wprowadzając jednocześnie jedną z pierwszych metod ich klasyfikacji, która stała się punktem odniesienia dla rozwoju tej dziedziny nauki. Powszechnie jest uważany za ojca astrofizyki słońca i gwiazd.

W 1867 roku na wystawie światowej w Paryżu otrzymał złoty medal za konstrukcję meteografu. Za osiągnięcia w dziedzinie badań nad pogodą jest uznawany za ojca włoskiej meteorologii.

Ojciec Secchi, podobnie jak wielu wybitnych jezuickich naukowców, przez swoje badania ukazywał nie tylko prawdę odkrywaną za pomocą nowatorskich metod, ale także jak nauka i wiara nie wykluczają się, lecz harmonijnie uzupełniają i ubogacają.

Jako zakonnik i kapłan swoimi osiągnięciami i postawą wytrącał broń z rąk zarówno antyklerykalnego ateizmu, jak i religijnego integryzmu, które zwalczały się nawzajem w czasach, gdy tworzyło się współ­czes­ne państwo włoskie.

Dnia 26 lutego 2018 roku w rocznicę śmierci o. Angelo Sacchi SJ odprawiono uroczystą Mszę św. w kościele św.Ignacgo Loyoli w Rzymie (część składowa dawnego jezuickiego kolegium). Przewodniczył jej prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Luis Ladaria SJ.

opr. Leonardo

Więcej na ten temat można przeczytać w: Civilta Cattolica, Quaderno 4028, 2018, pp. 185-189