11 września 2022 r. to ważny dzień dla parafii św. Stanisława Kostki i białostockiej WŻCh. Wraz z parafianami oraz przyjaciółmi parafii braliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej z okazji objęcia stanowiska proboszcza przez ojca Aleksandra Jacyniaka SJ, prosząc Boga o dary, owoce i światło Ducha Świętego oraz wszelkie potrzebne łaski pomocne w realizacji powierzonych mu zadań. Przy tej okazji dziękowaliśmy również o. Pawłowi Buckiemu SJ, pierwszemu proboszczowi tejże parafii, za 3 – letnią współpracę w podejmowaniu misji z naszą wspólnotą. Po Eucharystii świętowaliśmy przy wspólnie przygotowanym stole. Towarzyszyła nam radość i wdzięczność Panu Bogu za dar wspólnoty, w łączności z ojcami jezuitami.