IHS. Pierwotnie skrót imienia Jezus w alfabecie greckim IHΣ. Od powstania zakonu jest herbem Towarzystwa Jezusowego (oficjalna i pełna nazwa Jezuitów). Występuje na oficjalnych pieczęciach Zakonu, począwszy od czasów św. Ignacego Loyoli. Później zaczęto mu nadawać inne interpretacje, np. Iesum Habemus Socium (Jezusa mamy za towarzysza), Iesus Hominum Salvator (Jezus zbawicielem ludzi), Iesus Humilis Societas – Pokorne Towarzystwo Jezusowe, a także In hoc signo (vinces) – w tym znaku (zwyciężysz). Zdjęcie obok przedstawia fresk z inicjałami IHS znajdujący się w pomieszczeniach domu Św. Ignacego przy kościele lI Gesu we wnęce muru dawnej kaplicy, gdzie św. Ignacy sprawował Msze św. i gdzie umarł. Inicjały IHS są otoczone łacińskim napisem ET VOCATUM EST NOMEN EIUS IESUS (I nazwany będzie imieniem Jezus).

KONFERECNCJA O.Roberta Bujaka SJ

WYWIAD Z O. ALEKSANDREM  JACYNIAKIEM

JEZUICI – KAPELANI WOJSKOWI

NIEZWYKŁY SPOWIEDNIK

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POLITYKA

MALARZ CHIŃSKICH CESARZY

NAJŚWIĘTSZE IMIĘ JEZUS

SŁUGA BOŻY O. PEDRO ARUPPE SJ

ZAMORDOWANO KENIJSKIEGO JEZUITĘ

JEZUICKI MĘCZENNIK Z JAŁÓWKI

ROK ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

TŁUMACZ NAJPIĘKNIEJSZEJ SEKWENCJI

JEZUICI RATUJĄCY ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

OJCIEC WSPÓŁCZESNEJ ASTROFIZYKI

NABOŻEŃSTWA MAJOWE I JEZUICI

Jubileusz św. Alojzego Gonzagi

Rok Św. Alojzego Gonzagi SJ

KANONIZACJA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI SJ

Mało znany przyjaciel św. Ignacego

Jezuita, twórca języka informatycznego

Miłosierdzie Boże i Andrzej Bobola SJ