KSIĄŻKA O JEZUICIE, KTÓRY NIE AKCEPTOWAŁ PRZECIĘTNOŚCI

Na początku 2022 roku, ukazała się książka o. Wojciecha Żmudzińskiego SJ pt. „Pedro Arrupe SJ. Portret człowieka wolnego”. Chciałbym ją polecić jako lekturę obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych zmianami w świecie i kościele po Soborze Watykańskim II. Sobór stał się inspiracją przemian, których kierunek wyznaczył, dał wskazówki i narzędzia. Czy wszyscy z nich skorzystali? Na pewno wszyscy, chcąc nie chcąc jesteśmy dziećmi zmian, które zapoczątkował.

Biograf o. Pedro Arrupe, generała jezuitów, stara się przybliżyć współczesnemu czytelnikowi, w jaki sposób jezuici podjęli to zaproszenie oraz związane z tym wyzwania i ryzyko. Gorąco polecam tę książkę tym (tylko proszę ją doczytać do końca), którzy z wiadomych tylko sobie powodów, mają już z góry ustalony pogląd na Towarzystwo Jezusowe. Na pewno nie pożałują poświęconego czasu.

Książka o. Żmudzińskiego może pomóc zrozumieć papieża Franciszka, pierwszego w historii papieża wychowanego na znajomości Jezusa Chrystusa i jego Ewangelii zapośredniczonej przez Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego Loyoli. Pomiędzy aktualnym Papieżem jezuitą, byłym Generałem jezuitów i ich Założycielem, jest wyraźne duchowe podobieństwo-pokrewieństwo.

Lektura książki o Pedro Arrupe, pierwszej tak obszernej biografii Sługi Bożego w języku polskim, daje rzadko spotykaną okazje wejrzenia w jezuicki sposób myślenia i postępowania, o których tak wiele się słyszy, a które dla wielu są tylko (nieokreślonymi) pojęciami.

Przykład o. Arrupe zachęca do odwagi wyjścia z siebie, by być dla innych w Chrystusie i z Chrystusem oraz zaufania, że skoro Pan nas posyła i zapewnia o swojej obecności przez wszystkie dni aż do skończenia świata, to trwanie w miejscu oznacza zaprzeczenie swojej misji i tożsamości. O. Arrupe nie zaprasza, abyśmy stali się podróżnikami bez celu, turystami albo włóczęgami na drogach historii, lecz abyśmy ubogaceni mocą z wysoka przeżywali nasze życie pod hasłem kochać i służyć, na wzór naszego Zbawiciela.

Dla jezuitów i osób związanych z duchowością ignacjańską książka może być na nowo odkrytym źródłem inspiracji oraz świadectwem świeżości i aktualności jezuickiego charyzmatu. Osoba Pedro Arrupe zaprasza i dziś by wznieść się ponad lęk przed pomyłką. Nie popełniają błędów ci, którzy nie rozeznają i nie podejmują się realizacji rozeznanych zadań.

Autor portretu o. Pedro Arrupe jest teologiem biblijnym i pedagogiem, publicystą oraz autorem książek z dziedziny duchowości, edukacji i literatury pięknej (np. Biblijni liderzy, Mesjasz, Miłość większa od wiary, Narkomani i Chrystus, Niebo jest w nas, Pogromcy zamętu), licznych artykułów, konferencji, wykładów i poczytnego blogu. W 1996 roku założył Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, niepublicznej instytucji kształcącej edukatorów, którego był długoletnim dyrektorem. Czerpiąc z inspiracji arrupiańskiej założył kwartalnik „Być dla innych” pełniąc w nim funkcję redaktora naczelnego. Ojciec Żmudziński znany jest z wielu misyjnych wypraw, których dzieje nadawałyby się na niejedną powieść. Niewątpliwie jego pasja w przeżywaniu swego powołania oraz podejście do świata pozwalają mu ukazać żar miłości płonący w sercu o. Pedro Arrupe, który jak założyciel jezuitów najbardziej bał się przeciętności. Coś z pasji o. Arrupe oraz autora jego biografii niewątpliwie staje się udziałem czytelnika.

o. Henryk Droździel SJ, Rzym, 17.06.2022

Tego samego Autora: Sługa Boży o. Pedro Aruppe SJ, opr. o. H. Droździel SJ, Białystok, 20.11.2018

Modlitwa P. Arrupe SJ – Jezus Chrystus naszym wzorem i mistrzem
(Ze Wstępu do: „Naśladowanie Chrystusa”, Wyd. WAM, Kraków 2001)

Ewangelie ukazują nam Ciebie jako Osobę szlachetną, przyjazną, wspaniałą, godną naśladowania.
Ze swoim Ojcem byłeś w stałym modlitewnym kontakcie – a Twoja modlitwa często trwała całą noc. Była z pewnością źródłem tej świetlistej transcendencji, którą dostrzegali Twoi współcześni. Musimy się nauczyć od Ciebie tajemnicy zjednoczenia z Bogiem.
Panie, tym, co najbardziej chciałbym od Ciebie otrzymać, jest: doznawać Twoich uczuć, wypływających z miłości Ojca i ludzi. Naucz mnie, jak współczuć cierpiącym i chorym. Pokaż mi, jak okazywałeś radość podczas różnych uroczystości (na przykład w Kanie). Pragnę się dowiedzieć, w jaki sposób zniosłeś straszliwy ból ukrzyżowania, skoro równocześnie doświadczałeś opuszczenia przez Ojca.
I chciałbym naśladować Ciebie nie tylko w Twoich uczuciach, lecz także w codziennym życiu, czyniąc wszystko, o ile to możliwe, tak jak Ty. Ideałem naszego sposobu działania jest Twój sposób działania. Tyś powiedział: „Dałem wam wzór do naśladowania”. Naucz mnie, jak jeść i pić, jak brać udział w ucztach, jak postępować, gdy dokucza głód i pragnienie, gdy przychodzi zmęczenie posługą, gdy potrzeba odpoczynku lub snu.
Naucz mnie swojego patrzenia na ludzi: gdy spoglądałeś na świętego Piotra o jego zaparciu się Ciebie.
Chciałbym usłyszeć Ciebie i być pod wrażeniem Twojego sposobu mówienia.
Naucz mnie, Panie, swojego sposobu odnoszenia się do uczniów, szczególnie do tych najbliższych: Piotra i Jana.
Naucz mnie, jak mam się odnosić do zdrajcy Judasza. Naucz mnie, Panie, swojego sposobu odnoszenia się do grzeszników, do dzieci, do faryzeuszy, do Piłata i do Heroda.
Naucz mnie, Panie, swoich postaw do Siebie i ludzi. Ewangelia ukazuje nam Ciebie jako surowego dla Siebie samego w niedostatkach i wyczerpującej pracy, lecz dla drugich pełnego dobroci i nieustannego pragnienia, aby służyć… To prawda, że byłeś surowy w stosunku do tych, którzy działali w złej wierze, lecz Twoja dobroć przyciągała tłumy.
Chorzy i zniedołężniali czuli instynktownie, że Ty okażesz im miłosierdzie. Do każdego odnosiłeś się przyjaźnie, ale niektórym okazywałeś szczególną miłość, jak Janowi i szczególną przyjaźń – tak jak Łazarzowi, Marii i Marcie.
Ewangelia ukazuje nam Ciebie jako Człowieka zachowującego doskonałą harmonię między własnym życiem a głoszoną nauką.

Poniżej notka redakcyjna z okładki książki Wojciecha Żmudzińskiego SJ, Pedro Arrupe SJ. Portret człowieka Lider, który przerósł swoje czasy Takich właśnie przywódców potrzebował Kościół w latach 70. i takich potrzebuje dzisiaj.

Pedro Arrupe (1907?1991) to postać o niezwykle bogatym życiorysie. Po ukończeniu studiów medycznych wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i podczas ostatniego etapu formacji zakonnej angażował się w pracę duszpasterską wśród ubogich i więźniów w USA. Następnie przez 27 lat pracował w Japonii jako misjonarz, gdzie w roku 1945 przeżył wybuch bomby atomowej w Hiroszimie, po którym sprawnie zorganizował pomoc potrzebującym. Jako generał jezuitów promował dialog i dążył do jedności przeżywającego kryzys Kościoła, powołał również do życia organizację Jezuicka Służba Uchodźcom. Z powodu swoich bezkompromisowych działań zmierzających do posoborowej odnowy Kościoła zmagał się z bolesną krytyką ze strony oponentów, doświadczył nawet nocy duchowej. W 1981 po udarze, który przykuł go do łóżka, zrzekł się urzędu generała. Pierwsza książka w Polsce, pokazująca koleje losu tego niezwykłego jezuity, który zawsze potrafił zrezygnować z własnych planów i udać się tam, gdzie go najbardziej potrzebowano. Mądrość ojca Arrupego nie opierała się na jego wielkiej wiedzy czy na dobrej znajomości licznych kultur i języków, lecz na odwadze bycia z innymi i dla innych. Bez względu na to, kim ten inny jest.