KANONIZACJA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI SJ

Dokładnie 17 kwietnia minęła 80-ta rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli. W sanktuarium przy ul. Rakowieckiej w Warszawie spoczywają zachowane w całości relikwie świętego jezuity, męczennika za wiarę. Dnia 13 marca 2002 roku watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na prośbę Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, ustanowiła św. Andrzeja Bobolę, kapłana i męczennika, patronem Polski.

Św. A. Bobola jest patronem metropolii warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej, diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej. Dla upamiętnienia rocznicy kanonizacji i sprowadzenia relikwii Świętego do Ojczyzny w całej Polsce odbyły się liczne konferencje, sympozja, prelekcje, prezentacje filmów, wystawy i Msze św. dziękczynne.

Pan Prezydent Andrzej Duda skierował z tej okazji specjalny list do organizatorów i uczestników sympozjum naukowego „Duszpastersko-patriotyczny wymiar kanonizacji św. Andrzeja Boboli”, które odbyło się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W liście Prezydent RP przypomniał zasługi Świętego w perspektywie walki o niepodległość Polski (udział w zredagowaniu Ślubów Kazimierzowskich, zapowiedź odzyskania przez Polskę niepodległości, wstawiennictwo w trudnych czasach), ale nazwał go także patronem walki o utrzymanie wywalczonej wolności. Jednym z głównych prelegentów na sympozjum był o. Aleksander Jacyniak SJ, kustosz sanktuarium świętolipskiego, znawca historii św. Andrzeja i organizator muzeum jemu poświęconego w Warszawie.

WŻCH35Białystok

Białystok, 18.04.2018 r.

„Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które czekamy, do których się przygotowujemy”.  Jan Paweł II