JUBILEUSZ JAGODY I KRZYSZTOFA

Wspólnota Magis uczestniczyła dnia 17 IX 2022 r. we Mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, podczas której dziękowała Panu Bogu za 25-lecie pożycia małżeńskiego Jagody i Krzysztofa Kułaków. Uroczystość rozpoczęła się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie o. Henryk Droździel SJ, o. Aleksander Jacyniak SJ, o. Czesław Sobolewski SJ i ksiądz z tejże parafii odprawili Mszę św. Homilię wygłosił o. Henryk Drożdziel, który rozwinął i pogłębił treść Hymnu o miłości (Kor 13, 1-13). Również w swojej wypowiedzi jezuita zachęcał wszystkich obecnych do postawy kierowania się miłością w budowaniu rodziny i w jej wzrastaniu, a przez to dawania świadectwa innym. Przedstawił jubilatów jako osoby kochające Boga i służące mu poprzez pracowitość, pokorę, łagodność, lecz także walczących „jak lwy” w sytuacjach trudnych dla nich i dla rodziny. W dalszej części Mszy św. ubogaconej pięknym śpiewem, jubilaci uroczyście odnowili przyrzeczenie małżeńskie oraz udzielili swego błogosławieństwa dwojgu ukochanym synom, Karolowi i Ignacemu. Jubilaci wraz z członkami wspólnoty kontynuowali świętowanie w ich nowym mieszkaniu, przy suto zastawionym stole do bardzo późnej godziny – rozmów i śmiechu nie było końca. Dodatkowo, gra na pianinie Ignacego oraz opowiadane (najwięcej przez Karola) zabawnych wydarzeń z historii rodziny Kułaków, ubogaciło to spotkanie. To był bardzo dobry czas przebywania razem, za co dziękujemy Jagodzie i Krzysztofowi. Dziękujemy za ich świadectwo wiary i wzajemną miłość. Życzymy wszelkiej Łaski i opieki Matki Bożej Dobrej Drogi na dalsze lata. Białystok, 20 IX 2022 r., Redakcja Białostockiej WŻCh Magnificat Fot. M. Łuniewska, J. Ż.-G.