Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Z przesłanych informacji (w tym danych osobowych) skorzystają wyłącznie osoby towa-rzyszące w rekolekcjach. WŻCh zapewnia, że należycie dba o Pani/Pana prywatność i zapewnia o dyskrecji w odniesieniu do wszystkich przesłanych informacji. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu informujemy, że: (1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WŻCh mająca siedzibę w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 61, 02-532 Warszawa, sekretariat@wzch.org.pl. (2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia rekolekcji w życiu codziennym; (3) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda; (4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest osoba towarzysząca w rekolekcjach w życiu codziennym, która posiada stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych otrzymane od WŻCh i działa na polecenie WŻCh; (5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekolekcji w życiu codziennym; (7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem; (8) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, pod adresem:
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.