Euklides XVI wieku

W tym roku mija 405 lat od śmierci jezuity, ojca Christophorusa Claviusa, nazywanego „Euklidesem XVI wieku”, jednego z głównych twórców kalendarza gregoriańskiego.

Ojciec Clavius urodził się w 1538 r. w Bambergu. Po ukończeniu studiów w portugalskiej Coimbrze, kierował katedrą matematyki w rzymskim kolegium jezuickim Collegium Romanum. Na tym stanowisku pracował do końca życia. Zmarł 6 lutego 1612 r.

W latach 1577-1582 na polecenie papieża Grzegorza XIII podjął się reformy kalendarza juliańskiego. Był „pierwszym matematykiem” powołanej w tym celu papieskiej komisji. Na grobowcu papieża uwieczniono nawet moment, gdy astronom wręcza Ojcu Świętemu jedno ze swoich fundamentalnych dzieł, poświęconych kalendarzowi gregoriańskiemu. Swe wyliczenia opierał m.in. na pracach Mikołaja Kopernika.

W 1581 r. opublikował dzieło o zegarach słonecznych, „Gnomonices libri octo”, które zadedykował polskiemu królowi Stefanowi Batoremu.

Clavius jest jednym z wielu jezuickich astronomów, których uczczono poprzez nazwanie ich imionami kraterów na Księżycu.

Poczta watykańska wydała pięć lat temu znaczek upamiętniający postać urodzonego w Niemczech jezuity. Niewielki znaczek (35 na 35 mm) prezentuje offsetowy portret genialnego matematyka i astronoma, „Euklidesa XVI wieku”, w otoczeniu ksiąg i przyrządów matematycznych.

opr. Leonardo

Białystok,  maj 2017