Relikwie św. Ignacego Loyoli w Parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Białymstoku przeżywała w tym roku wspomnienie św. Ignacego Loyoli wyjątkowo uroczyście. Tego dnia oficjalnie wprowadzono do świątyni parafialnej relikwie świętego Ignacego. Intronizację poprzedziło dwudniowe przygotowanie prowadzone przez jezuitę o. Henryka Droździela SJ. W czasie homilii na Mszach św. przybliżał on postać i nauczanie św. Ignacego Loyoli, wyjaśniał rolę świętych oraz znaczenie obecności relikwii.

Oficjalny akt wprowadzenia relikwii miał miejsce na Mszy św. we wspomnienie św. Ignacego Loyoli dnia 31 lipca o godz. 18.00. Przed Mszą św. na specjalnej konferencji kaznodzieja przybliżył dużej grupie wiernych praktykę trzech prostych sposobów modlitwy wg. Św. Ignacego, zawartych w książeczce Ćwiczeń w numerach 238-260. Uroczystościom przez cały czas towarzyszyła wystawa plansz w kaplicy Matki Bożej ilustrujących życie i dzieło św. Ignacego Loyoli. Wierni mieli też do dyspozycji obrazki św. Ignacego z Jego ulubionymi modlitwami.

Kaplica Matki Bożej z wystawa plansz ilustrującą życie i działalność św. Ignacego Loyoli

Parafia p.w. Ducha Świętego została erygowana 2 października 1987 r. w nowopowstałej dzielnicy Białegostoku. Liczy obecnie około 9500 katolików. Są to przeważnie osoby w średnim wieku, rodziny z dziećmi oraz młode małżeństwa. Parafia dysponuje nowoczesną świątynią z zapleczem duszpasterskim i od lat kaplicą Wieczystej Adoracji, otwartą dla wszystkich i czynną przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. W parafii pracują siostry zakonne i działa 17 różnych grup i stowarzyszeń katolickich*.

Widok na prezbiterium z wystawionym relikwiarzem

W roku obecnym w parafii realizowany jest ogólnopolski program duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Biorąc to pod uwagę, a także uwzględniając zachodzące zmiany społeczno-kulturowe, zwrócono się do jezuitów z prośbą o relikwie świętych jezuitów: Ignacego Loyoli i jego przyjaciela Franciszka Ksawerego, argumentując to tym, że obydwaj święci reprezentują to, czego i dziś potrzebujemy: miłość do Kościoła połączoną z zapałem ewangelizacyjnym. „Potrzebujemy przykładu i wstawiennictwa Świętych – pisał proboszcz Parafii ks. Józef Kozłowski w piśmie do Postulatora Generalnego Zakonu – aby nie tylko nie utracić apostolskiego zapału, ale nade wszystko, aby go rozpalić, by kochać i służyć Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi. Pragnę nadmienić — argumentował dalej — że dzięki zaangażowaniu Wspólnot Życia Chrześcijańskiego, działających od 40 lat w Białymstoku, regularnie odbywają się tu rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym a duża liczba świeckich, duchownych i zakonników korzysta z duchowości ignacjańskiej. Jestem przekonany, że obecność relikwii św. Ignacego Loyoli i św. Franciszka Ksawerego ich bardzo ucieszy, przyczyniając się także do poszerzenia kultu tych dwu wybitnych mężów Kościoła”. Niestety jezuici mogli przekazać Parafii relikwie tylko jednego świętego — św. Ignacego Loyoli.

Intronizacja zgromadziła bardzo dużą liczbę wiernych, pomimo że jest to przecież czas wakacyjnych wyjazdów i przebiegła w podniosłej radosnej atmosferze.

Białystok, 1.08.2023

https://jezuici.pl/2023/08/relikwie-sw-ignacego-loyoli-w-parafii-pw-ducha-swietego-w-bialymstoku/

* Strona internetowa Parafii: <https://duchswiety.archibial.pl/