AKT ODNOWIENIA POWIERZENIA WSPÓLNOTY MAGNIFICAT NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Do odmówienia we Wspólnotach razem lub indywidualnie; w dzień uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa (piątek) i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (sobota) lub razem w którymś z tych dni.

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Ojcze Niebieski, gdy Ignacy modlił się w niewielkiej kaplicy w La Storta, Ty zechciałeś w szczególnej łasce spełnić prośbę, o którą od dawna błagał Cię za wstawiennictwem Matki Bożej: aby mógł być umieszczony przy Twoim Synu. W słowach, które do niego skierowałeś, zapewniłeś go o swoim wsparciu: „Ja będę z tobą”. Prosiłeś Jezusa niosącego swój krzyż, aby przyjął Ignacego za swojego sługę, a On uczynił to, zwracając się do Ignacego tymi niezapomnianymi słowami: „Moją wolą jest, abyś nam służył”.

Jako członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, wyrastającej z pnia Sodalicji mariańskich duchowo związanych z pierwszymi „towarzyszami Jezusa”, my z kolei kierujemy do Ciebie tę samą modlitwę, prosząc, abyśmy znaleźli się przy Twoim Synu i służyli „pod sztandarem krzyża”, na którym Jezus został przybity z posłuszeństwa, z przebitym bokiem i otwartym sercem na znak swojej miłości do Ciebie i do wszystkich ludzi.

Ponawiamy dziś poświęcenie naszej Wspólnoty Sercu Jezusowemu, przyrzekamy Ci naszą wierność i prosimy o łaskę, abyśmy nadal służyli Tobie i Twojemu Synowi w tym samym duchu i z tą samą mocą, co Ignacy, jego towarzysze i pokolenia jezuitów, aż do dziś.

Przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy, która przyjęła modlitwę Ignacego, i przed Krzyżem, gdzie Jezus Chrystus daje nam skarby swego otwartego Serca, przez Niego i w Nim, mówimy z samej głębi naszego jestestwa:

„Zabierz, Panie i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum, i wolę mą całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś, Tobie to, Panie, oddaje.

Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni według swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę,
a to mi zupełnie wystarczy. Amen.”

 

NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Maryjo, Matko i Pani nasza!

Tak jak św. Ignacy nieustannie zwracał się do Ciebie z ufną prośbą o przyłączenie do Twojego Syna, tak i my członkowie Białostockiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego prosimy Cię, abyś złączyła nas ze swoim Synem, a naszym Panem Jezusem Chrystusem. Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy nas samych, nasze rodziny, przyjaciół i naszych współpracowników.

Wdzięczni za Twoją Matczyną miłość i opiekę prosimy, byś kształtowała nasze serca na wzór Serca Twojego Syna. Wspomagaj nas w naszej drodze, abyśmy tak jak Ty, we wszystkim pełnili wolę Bożą. Amen.

W Roku Ignacjańskim 2021 – 2022 (opracowano w oparciu o Akt odnowienia odmawiany przez jezuitów)